HUDOBNINY.net

Chromatická ladička CA-1 KORG

Chromatická ladička je ideálna pre ladenie aj basových tónov, obsahujúcich početné alikvóty, ktoré Viac detailov

KRCA1

4959112069312

nedostupné

Chromatická ladička CA-1 KORG - Detaily

Chromatická ladička je ideálna pre ladenie aj basových tónov, obsahujúcich početné alikvóty, ktoré sa spravidla ťažko ladia.

Telo so šikmým zárezom

Hoci je CA-1 malá, tenká a ľahká, neurobí nám vďaka svojej vreckovej veľkosti žiadnu hanbu. CA-1 nám ponúka funkcie, potrebné pre ladenie širokej palety nástrojov. Na zadnej strane prístroja je oblúkový zárez, ktorý nám umožňuje zasunúť plastikovú kartu a tak postaviť ladičku na provizórny stojanček.

Vysoko presná stupnica

Stupnica využíva LCD ručičku, v kombinácii s vysokým rozlíšením LCD, na ktorom máme ručičku zreteľne a stabilne viditeľnú. Ďalšie vizuálne spätnú väzbu ponúka LEDky, ktoré indikujú odchýlky výšky tónu.

Výstup zvuku

Okrem vizuálneho ladenia na stupnici, nám ladička CA-1 vie zahrať aj referenčné tóny z interného reproduktora (Sound Out), keď ladíme sluchom. S každým stlačením prepínača Sound prechádzame cyklicky tóny A4 - B4, používané pri ladení dychových nástrojov. Keď prepínač Sound podržíme, prebieha cyklus v poltónových intervaloch, od C4 do C5 (1 oktáva), takže môžeme nastaviť referenčný tón pre akýkoľvek nástroj.

Nastaviteľná kalibrácia

Funkcia Calibration (410 Hz - 480 Hz) podporuje širokú paletu štandardných výšok tónov a môžeme ju nastaviť v krokoch po 1Hz, a tak presne a príslušne naladiť podľa piesne, alebo žiadanej tóniny. Vďaka funkcii Memory Backup si hodnotu kalibrácie a referenčný tón môžeme uložiť do pamäte a ladičku pokojne vypnúť (tieto hodnoty nám budú vynulované pri výmene batérií).

Funkcia Auto Power Off

Prístroj sa nám automaticky vypne, ak ho necháme po dobu 20 minút bez operácie, kvôli šetreniu životnosti batérie.

Približne 100 hodín súvislej práce vydrží táto ladička gitár a bás CA-1 s nízkou spotrebou od KORGu. Napájaná je 2x AAA malými tužkovými batériami.

Ďalšie podobné produkty