HUDOBNINY.net

Hudobniny z vášne

Stará vášeň - kapela TOX v roku 1990V 90-tych rokoch 20-teho storočia bola potešením, koníčkom a možnosťou ako si v tých časoch prilepšiť, kapela. Hrávalo sa kedy len to šlo. Keď bol človek doma z práce a deti už spali, nacvičovalo sa v garáži u suseda. Neskôr sme ako kapela hrávali po svadbách a dedinských zábavách tak, ako bolo v tej dobe zvykom.

Neskôr so stratou zamestnania nastala životná križovatka, kedy sa človek musel rozhodnúť ako ďalej. Začalo sa podnikať. Prvá živnosť bola založená a začalo sa obchodovať so strojárenským sortimentom. Na kapelu a hrávanie už nebol čas. Obchod sa pomaličky rozrastal. S odtupom času a pribúdajúcim vekom nastala ďalšia životná otázka. Ako robiť to, čo ma baví? Odpoveď nemusíme dlho hľadať. Plnenie starých, až detských snov je odpoveďou. Takto zvnikli hudobniny z vášne.

Pavol Ďurko, konateľ